CHÍNH SÁCH THANH LÝ HỢP ĐỒNG, ĐỔI - THAY THẾ NHÂN SỰ

Hotline: 0909.51.83.83

CHÍNH SÁCH THANH LÝ HỢP ĐỒNG, ĐỔI - THAY THẾ NHÂN SỰ
Ngày đăng: 25/02/2021 04:59 PM

  CHÍNH SÁCH THANH LÝ HỢP ĐỒNG,  ĐỔI - THAY THẾ NHÂN SỰ

  Khách Hàng được quyền thanh lý hợp đồng, đề nghị thay đổi nhân viên trong những trường hợp sau:

  Dịch vụ của Kỳ Anh không đúng cam kết trong hợp đồng, hoặc gây thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến khách hàng.
  Nhân viên bảo vệ có những hành vi vi phạm nội quy quy định tại Mục tiêu, hoặc có những việc làm vi phạm pháp luật. 
  Các thủ tục thanh lý, đổi - thay thế nhân sự được thực hiện theo quy định Pháp Luật.


   

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Hotline
  Zalo